www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Lučenec

Adresa: Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec

Spojovateľ: 047/ 4315 280
Služby verejnosti: -

E-mail: bblc.podatelna@bb.drsr.sk, du.lc@bb.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Lučenec

Boľkovce, Breznička, Budiná, Cinobaňa, Divín, Dobroč, Gregorova Vieska, Halič, Hradište, Jelšovec, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Kotmanová, Krná, Lehôtka, Lentvora, Lovinobaňa, Lupoč, Lučenec, Mašková, Mikušovce, Mládzovo, Málinec, Mýtna, Nové Hony, Ozdín, Panické Dravce, Pinciná, Podrečany, Polichno, Poltár, Praha, Píla, Rovňany, Ružiná, Stará Halič, Tomášovce, Točnica, Trenč, Tuhár, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Veľká nad Ipľom, Vidiná, Zlatno, Ľuboreč, Šoltýska, Ábelová, České Brezovo, Ďubákovo.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka