www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Dunajská Streda

Adresa: Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda

Spojovateľ: 031/ 5578 701
Služby verejnosti: 031/ 5578 406

E-mail: du.ds@tt.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Dunajská Streda

Baka, Bodíky, Dobrohošť, Dolný Bar, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky, Michal na Ostrove, Ohrady, Orechová Potôň, Potônske Lúky, Povoda, Trhová Hradská, Trstená na Ostrove, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka