www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Bratislava IV

Adresa: Ševčenkova 32 P.O.Box 232, 850 00 Bratislava

Spojovateľ: 02/ 6827 2111
Služby verejnosti: 02/4828 2345, 02/4940 9111

E-mail: du.ba4@ba.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Bratislava IV

Avarská ul., Brigádnická ul., Bršnelova ul., Devín ul., Hadia cesta ul., Hradná ul., Hutnícka ul., Kameňolom ul., Kozičova ul., Kremeľská ul., Lomnická ul., Mládežnícka ul., Muránska ul., Nám. práce ul., Pod Kobylou ul., Pod skalou ul., Priama cesta ul., Rytierska ul., Rímska ul., Slovanské nábrežie ul., Slovienska ul., Spätná cesta ul., Stepná cesta ul., Záhrady - záhradná oblasť ul., Štrbská ul., Štítová ul., ul., Bleduľová ul., Brežná ul., Bridlicová ul., Bystrická ul., Charkovská ul., Delená ul., Devínska Nová Ves ul., Devínske jazero ul., Eisnerova ul., Hradištná ul., Istrijská ul., Ivana Bukovčana ul., Janšákova ul., Jasencová ul., Jána Jonáša ul., Jána Kostru ul., Jána Poničana ul., Jána Smreka ul., Kalištná ul., Kosatcová ul., Kremencová ul., Magnezitová ul., Mečíkova ul., Milana Marečka ul., Milana Pišúta ul., Mlynskául., Na grbe ul., Na hriadkach ul., Na kaštieli ul., Na mýte ul., Na skale ul., Na vyhliadke ul., Novoveská ul., Nám. 6. apríla ul., Nám. J. Kostru ul., Opletalova ul., Pavla Horova ul Pieskovcová ul., Pod lipovým ul., Podhorská ul., Poniklecová ul., Prímoravská ul., Samova ul., Slovinec ul., Spádová ul., Tehelňa ul., Tehliarska ul., Textilanka ul., Uhrovecká ul., Ul. 1. mája ul., Vápencová ul., Vápenka ul., Zavadilova ul., Záhradná ul., Záveterná ul., Ľubovníková ul., Štefana Králika ul., Želiarska ul., Ílová ul., ul., Agátová ul., Bagarova ul., Batkova ul., Bazovského ul., Bezekova ul., Beňovského ul., Bošániho ul., Brižitská ul., Bujnákova ul., Bullova ul., Bílikova ul., Cabanova ul., Chrobákova ul., Damborského ul., Dražická ul., Drobného ul., Dúbravčická ul., Fedákova ul., Galbavého ul., Gallayova ul., Hanulova ul., Harmincova ul., Homolova ul., Húščavova ul., Jadranská ul., Janka Alexyho ul., Jura Hronca ul., K horárskej studni ul., Karola Adlera ul., Klimkovičova ul., Koprivnická ul., Kpt. Jána Rašu ul., Kudlákova ul., Landauova ul., Lipského ul., Lysákova ul., M. Schneidra-Trnavského ul., Moyšova ul., Na vrátkach ul., Nejedlého ul., Nemčíkova ul., Novodvorská ul., Oskorušová ul., Ožvoldíkova ul., Pekníkova ul., Plachého ul., Pod záhradami ul., Polianky ul., Popovova ul., Považanova ul., Pri kríži ul., Repašského ul., Saratovská ul., Sekurisova ul., Sokolíkova ul., Strmé sady ul., Strmý bok ul., Talichova ul., Tavárikova osada ul., Tranovského ul., Trhová ul., Tulipánová ul., Ušiakova ul., Valašťana-Dolinského ul., Vendelínska ul., Violy Valachovej ul., Záhradkárska ul., Ľuda Zúbka ul., Štepná ul., Švantnerova ul., Žatevná ul., Červeňákova ul., Čiernohorská ul., ul., Adámiho ul., Baníkova ul., Beniaková ul., Borská ul., Botanická ul., Brodská ul., Cesta na Červený most-ost.čís. ul., Cikkerova ul., Devínska cesta ul., Dlhé Diely I. ul., Dlhé Diely II. ul., Dlhé Diely III. ul., Dlhé diely ul., Donnerova ul., Dúbravská cesta ul., Fadruszova ul., Ferdiša Kostku ul., Gabčíkova ul., Hany Meličkovej ul., Hlaváčikova ul., Hodálova ul., Hudecova ul., Ilkovičova ul., Jamnického ul., Janotova ul., Jurigovo námestie ul., Jána Stanislava ul., Kalinova ul., Karloveská ul., Karloveské rameno ul., Kempelenova ul., Kolískova ul., Konvalinková ul., Kresánkova ul., Kuklovská - č.1-7 ul., Lackova ul., Ladislava Sáru ul., Lamačská cesta - č.1,3,10 ul., Levárska ul., Litovská ul., Lykovcová ul., Líščie údolie ul., Majerníkova ul., Matejkova ul., Mlynská dolina ul., Mokrohájska cesta ul., Molecova ul., Na Riviére ul., Na Sitine ul., Nad Dunajom ul., Nad lúčkami ul., Novackého ul., Nábělkova ul., Nám.sv.Františka ul., Pernecká ul., Pod Rovnicami ul., Pod lesom ul., Pribišova ul., Pustá ul., Púpavová ul., Segnerova ul., Sekulská ul., Silvánska ul., Sološnická ul., Staré grunty ul., Stuhová ul., Suchohradská ul., Sumbalova ul., Svrčia ul., Svíbová ul., Tilgnerova ul., Tománkova ul., Veternicová ul., Vretenová ul., Zidiny - ostatné čísla ul., Zlaté schody ul., Zohorská ul., Ľ. Fullu ul., Ľ. Pajdušákovej ul., Šaštínska ul., Špieszova ul., Švédske domčeky ul., Čavojského ul., Čárskeho ul., ul., Bakošova ul., Borinská ul., Cesta na Klanec ul., Furmanská - č.2-8,3,17 ul., Havelkova ul., Heyrovského ul., Hodonínska ul., Kunerádska ul., Lamačská cesta-č.12-20,37-133 ul., Lediny ul., Malokarpatské námestie ul., Na barine ul., Pod Zečákom ul., Pod brehmi ul., Pod násypom ul., Podháj ul., Podlesná ul., Povoznícka ul., Pridánky ul., Rajtákova ul., Rozálska ul., Rácova ul., Segnáre ul., Skerličova ul., Stanekova ul., Studenohorská ul., Vrančovičova ul., Vysokohorská ul., Zelenohorská ul., Zhorínska ul., Zidiny - č. 1-9,9/a ul., Zlatohorská ul., ul., Bratislavská ul., Donská ul., Gbelská ul., Hargašova ul., Jána Raka ul., Kollárova ul., Leopoldov majer ul., Na Holom vrchu ul., Na Vlkovkách ul., Nám. sv. Petra a Pavla ul., Námestie Rodiny ul., Plavecká ul., Plánky ul., Podkerepušky ul., Poľný mlyn ul., Pri Vápenickom potoku ul., Prídavkova ul., Pútnická ul., Rošického ul., Sekýľska ul., Strmý Vŕšok ul., Tatranská ul., Tešedíkova ul., Trstínska ul., Vrbánska ul., Záhorská ul., Záhumenská ul., Zákutie ul., Štefana Majera ul., Čsl. tankistov.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka